Kinh tế Vĩnh Phúc quý II có dấu hiệu khôi phục

Tình hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu phục hồi so với các tháng đầu năm. Đáng chú ý, tăng trưởng của ngành sản xuất linh kiện điện tử, ngành có đóng góp cao nhất vào cơ cấu GRDP của tỉnh tăng hơn 14% trong 6 tháng đầu năm, cho thấy dấu hiệu tích cực của sự phục hồi kinh tế. Đây là thông tin đáng chú ý tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17 diễn ra sáng 11/7.

Nếu như những tháng đầu năm, Vĩnh Phúc thuộc nhóm 5 tỉnh có mức tăng trưởng âm, thì tăng trưởng Quý 2 ước tăng 3,76%. Kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 49% dự toán, ước đạt hơn 15.800 tỷ đồng và bằng 74,8% so với cùng kỳ năm 2022. Số vốn giải ngân ước đạt 2,88 nghìn tỷ đồng bằng 37,4% so với kế hoạch, đạt cao so với bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó, số vốn FDI tăng cao so với cùng kỳ năm trước, số vốn DDI đã vượt gấp đôi so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhằm chuyển thể thành tựu phát triển kinh tế xã hội vào nâng cao đời sống, vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

6 tháng cuối năm, Vĩnh Phúc sẽ tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách chính sách tiền tệ, tài khóa, tháo gỡ khó khăn trong từng ngành và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cấp bách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Về công tác quản lý nhà nước, đầu tư, phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Ngọc Tuấn