Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư cho 13 tỉnh phía Nam, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hôm 03/7, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Nam Bộ.

Khu vực Nam bộ có 308 xã, chiếm khoảng 9% số xã vùng Dân tộc thiểu số & Miền núi của cả nước, 8 tỉnh có xã, thôn đặc biệt khó khăn chiếm khoảng 3,6% tổng số xã đặc biệt khó khăn và 2,7% thôn đặc biệt khó khăn của cả nước. Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn đã phân bổ của Chương trình cho khu vực các tỉnh Nam bộ là hơn 2.277 tỷ đồng cũng chiếm hơn 5,4% tổng nguồn lực của cả Chương trình. Theo đánh giá  3 năm qua, các tỉnh thành khu vực ĐBSCL đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Tiêu biểu như tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm; hộ dân sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, tỷ lệ học sinh đến trường. Hiện số hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 13 tỉnh khu vực phía Nam còn 1,89%. Tuy nhiên, kết quả giải ngân nguồn vốn của chương trình mới đạt hơn 25%. Nguyên nhân là do việc phân bổ vốn tại các địa phương chậm. Việc lồng ghép thực hiện các chương trình còn vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn nên sớm triển khai vào thực tiễn cuộc sống. Mục tiêu là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện các giải pháp huy động vốn; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc…hoàn thành các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao.