Cân nhắc đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT

Qua 3 lần điều chỉnh, việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8% được đánh giá là mang lại những tác động tích cực đến sức cầu tiêu dùng cũng như nền kinh tế. Trong bối cảnh khó khăn chung, Chính phủ vừa có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.

Doanh nghiệp (DN) sản xuất này là đối tượng được thụ hưởng từ chính sách giảm 2% thuế VAT. Năm 2023, DN đã tiết kiệm trên 2 tỷ đồng, để có thêm nguồn lực đầu tư thiết bị, máy móc, giúp tăng năng suất và tăng thu nhập cho người lao động.

Còn đối với các DN kinh doanh dịch vụ, việc giảm thuế VAT cũng giúp gia tăng các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng.

Ước tính, cả năm 2024, việc giảm thuế GTGT sẽ làm giảm thu khoảng 47.488 tỉ đồng. Nhưng bù lại sẽ giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, góp phần tăng ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu.

Dưới góc nhìn các chuyên gia, giảm thuế VAT là chính sách có tác động tích cực nhất trong các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sự hỗ trợ từ chính sách giảm thuế VAT cần được tiếp tục để thúc đẩy tăng trưởng của khu vực bán lẻ và dịch vụ, từ đó góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương -

Như Huỳnh