Có tiền không tiêu được, người dân Bình Thuận phải sống trong lều tạm giữa mùa mưa bão

Nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số phải ở lều tạm trong mùa mưa bão. Đây là thực tế đang diễn ra tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận do khó khăn về thủ tục giải ngân nguồn vốn xây dựng nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tể xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Xã Đức Bình, huyện Tánh Linh có 9 hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà ở với số vốn 40 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tể xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thế nhưng khi dỡ nhà để xây nhà mới thì không được giải ngân vốn. Nhiều gia đình phải ở trong lều tạm. Điển hình như gia đình anh Mang Thắng, cả gia đình phải ở tạm bợ trong mùa mưa bão.

Không chỉ xã Đức Bình, trên toàn huyện Tánh Linh có 74 hộ dân được hỗ trợ nguồn kinh phí xây nhà, hiện tiến độ thực hiện 80% nhưng nguồn kinh phí gần 3 tỷ đồng chưa giải ngân được.

Nếu một số hộ phải ở lều tạm trong mùa mưa bão thì một số hộ dù đã xây dựng nhưng không có tiền trả nợ vật liệu, công thợ.

Hiện Tánh Linh đang vào mùa mưa bão, trong khi đó việc nhiều hộ dân phải ở lều tạm, không có kinh phí hoàn thiện ngôi nhà đang là  bất cập, gây bức xúc  người dân nơi đây.

Lê Trang -

Triệu Nguyễn