Phục dựng lễ hội rước Mục Đồng Đà Nẵng sau 70 năm

Sau gần 70 năm thăng trầm và tưởng chừng như đi vào quên lãng thì thành phố Đà Nẵng đã phục dựng thành công Lễ hội Mục Đồng gắn với Đình Thần Nông ở làng cổ Phong Lệ (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang). Đây là lễ hội độc đáo, duy nhất trên toàn quốc nhằm tôn vinh những đứa trẻ chăn trâu.

Trong tâm thức của người dân làng Phong Lệ, Thần Nông là vị thần bảo trợ nông nghiệp, ban cho mùa màng bội thu nên cứ 3 năm 1 lần người nông dân tổ chức Lễ hội Mục đồng nhằm tạ ơn Thần.

Đến ngày lễ rước Mục Đồng, người dân trong làng cùng quy tụ về làng để tham dự, hóa thân thành những mục đồng.

Chính quyền địa phương đã xây dựng đề án phục dựng lại Lễ hội Mục đồng, cũng như quy hoạch, tôn tạo lại không gian văn hoá, di tích, di sản gắn với truyền thống lễ hội độc đáo này.

Trong quá trình phát triển, nhiều lễ hội truyền thống đang có nguy cơ mai một Do đó, việc Đà Nẵng phục dựng, phát huy lễ hội Mục Đồng là cần thiết để qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của quê hương, đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Anh Tâm -

Lê Quang