Đà Nẵng: Thận trọng khi sáp nhập đơn vị hành chính

Tại Đà Nẵng, đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính đang được khẩn trương triển khai nhưng cũng rất thận trọng, với nhiều vấn đề phát sinh, nhất là biên chế dôi dư và việc đặt tên đơn vị hành chính mới.

Theo phương án đề ra, quận Hải Châu sẽ sắp xếp, sáp nhập từ 7 phường còn 3 phường, trong đó có ba phường nhập thành một. Trong giai đoạn chuẩn bị sáp nhập, công việc hằng ngày không thay đổi, nhưng 36 công chức và hơn 50 cán bộ bán chuyên trách cũng tâm tư, lo lắng vì số biên chế dôi dư.

Liên quan đến đề án này, cử tri Đà Nẵng rất quan tâm, cho rằng ngoài giải quyết biên chế dôi dư, việc đặt tên phường mới cần tính kỹ, hạn chế ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của địa phương, và xáo trộn thủ tục hành chính.

Theo phương án hiện nay của TP Đà Nẵng, 45 phường sẽ giảm xuống còn 36 phường cùng 11 xã của huyện Hòa Vang. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng dự kiến nhập một phần diện tích và dân số của quận Liên Chiểu vào quận Thanh Khê và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường ở trung tâm thành phố. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang