Hội nghị Đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất

Sáng 30/9, Hội nghị đại biểu Các nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu.

Hội nghị tôn vinh các thế hệ nhà văn cả đời đi theo Đảng trên con đường giành độc lập, tự do, thống nhất, góp sức bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, cũng như đóng góp cho sự nghiệp phát triển nền văn học, văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây chính là dịp tổng kết, cùng nhìn lại những thành tựu to lớn của mấy thế hệ nhà văn lão thành, góp phần vào công cuộc chấn hưng văn hóa của Đảng, tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử, qua đó xác lập con đường đi tới tương lai của các nhà văn và thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Thế hệ các nhà văn lão thành của nước ta là một thế hệ đặc biệt. Đa phần trong số đó là những người lính từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đặc biệt có những nhà văn đã tham gia cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, họ tiếp tục bám sát mọi diễn biến xã hội, dùng ngòi bút đấu tranh chống lại những điều tiêu cực, đồng thời vun đắp những yếu tố nhân văn.

Hôm qua và hôm nay, mỗi nhà văn lão thành - là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam - đều cống hiến vẻ đẹp riêng trong sự nghiệp sáng tạo của mình, để cùng làm nên diện mạo chung cho cả một nền văn học, qua đó lan toả những giá trị sâu xa mà trải qua bao tháng năm vẫn không đong đếm hết. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Thiện Đoan -

Ninh Tùng -