Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 27/9, tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm ra mắt Hội đồng điều phối và triển khai một số công việc trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long có 29 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Chủ tịch, cùng 4 Phó Chủ tịch Hội đồng. Mục tiêu nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phất triển vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên quan về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát biểu tại hội nghị lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp, nhằm thực hiện tốt các công việc quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ mà Hội đồng đã đề ra trong năm 2023 và các giai đoạn tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng đã đề ra đến năm 2026.

 

Chí Điển -

Công Tràng