Còn một số khó khăn sau sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở lĩnh vực nông nghiệp

Sáng ngày 04/5, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, đã giảm được 6 đơn vị trực thuộc Sở so với năm 2015; giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chi cục so với năm 2015. Qua sắp xếp, sở cho rằng việc bàn giao trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật về các địa phương để sáp nhập với trạm khuyến nông, thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố dẫn đến ngành thú y chỉ còn 2 cấp là Trung ương và cấp tỉnh, điều này chưa phù hợp với quy định trong Luật Thú y cần có 4 cấp quản lý. Do đó, việc kiểm soát giết mổ động vật và quản lý phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở gặp nhiều khó khăn. 

Trước những bất cập của địa phương, thành viên Đoàn giám sát đề nghị sở làm rõ hơn kết quả sắp xếp trạm chăn nuôi - thú y, những khó khăn, bất cập khi sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; kết quả, hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công sau khi sắp xếp. Đoàn cũng ghi nhận, những kiến nghị để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

Thùy Linh -

Trương Tùng