Tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn

Chiều nay (4/5), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã làm việc với UBND tỉnh Bình Phước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng làm trưởng đoàn.

So với năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã giảm 95 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tương ứng với 15,5%. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, các đơn vị sự nghiệp đang có xu hướng tăng lại, từ 505 lên 511 đơn vị, đồng thời tỉnh đề nghị giao thêm chỉ tiêu biên chế trong khi vẫn đang tiến hành sắp xếp. Do đó, đoàn giám sát đề nghị tỉnh làm rõ hơn về chỉ tiêu định mức biên chế.

Việc tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn và nguồn thu còn thấp. Đoàn giám sát đề nghị tỉnh nêu rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai

Ghi nhận những kiến nghị của UBND tỉnh Bình Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, các kiến nghị sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan ở Trung ương, Đoàn giám sát sẽ trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành có liên quan và Chính phủ để xem xét, kịp thời có hướng xử lý theo thẩm quyền.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Đức Minh