Chưa có sự tác động đồng đều giữa chính sách tài khóa và tiền tệ

Trong sáng 19/3, đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43 và các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án giao thông quan trọng quốc gia đã có buổi làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan trung ương. Một trong những nội dung được các thành viên đoàn quan tâm là tính kịp thời, sự tác động đồng đều như thế nào giữa các chính sách tài khóa và tiền tệ.

Đánh giá các cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo xu hướng phục hồi tính cực của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, bảo đảm nguồn cung tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, không phải tất cả các chính sách đều có hiệu quả và tác động nhanh chóng đến doanh nghiệp.

Đại diện VCCI cũng cho rằng có chính sách tốt nhưng điều kiện để được hưởng chính sách chưa rõ ràng, các mục tiêu chưa được cụ thể, đặc biệt nhóm giải pháp thuộc chính sách tiền tệ.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị các bộ, ngành có báo cáo rõ hơn về việc thiết kế chính sách. Trong một số trường hợp đưa ra các tiêu chí không sát đối với hoạt động doanh nghiệp.

Các thành viên đoàn giám sát cũng đặt vấn đề về tính thời sự và tính hiệu ứng của chính sách ngay tại thời điểm cấp bách hồi phục kinh tế. Theo đó, các chính sách đa số được thiết kế và thực thi theo hướng bình quân hóa giữa các địa phương, ngành nghề, quy mô, mà ít tính đến mức độ ảnh hưởng và khả năng chống chịu giữa các ngành nghề cũng như các doanh nghiệp.

 Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Nguyễn Duyên -

Ngọc Tuấn