Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thanh niên

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được khẳng định là công cụ hữu hiệu để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Và thanh niên chính là lực lượng xung kích, dẫn dắt trong quá trình này. Để thanh niên có thể phát huy toàn diện năng lực của mình trong đổi mới sáng tạo, rất cần sự hỗ trợ từ những chính sách cụ thể. Đây chính là lúc các đại biểu Quốc hội trẻ cần phát huy vai trò của mình để đồng hành cùng thanh niên.

22 triệu đoàn viên, thanh niên chiếm khoảng 22% dân số Việt Nam; đóng góp gần 36% lực lượng lao động.

Trong thời đại của chuyển đổi số, thanh niên được coi là lực lượng tuyến đầu, có vai trò khai phá và dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng khơi dậy, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên, đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã có hơn 18.400 đề tài nghiên cứu khoa học được đoàn, hội hỗ trợ triển khai, gần 4.000 hội nghị khoa học do đoàn, hội tổ chức; hỗ trợ hơn 5.600 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tổ chức đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất gần 6 triệu ý tưởng, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ.

Đổi mới sáng tạo cần phải đi kèm với khả năng ứng dụng, triển khai trên thực tế. Để làm được điều này, cần các chính sách hỗ trợ cả về nguồn lực và cơ chế để khuyến khích và gỡ khó cho thanh niên khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học. Đây cũng chính là lúc các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ phát huy mạnh mẽ vai trò của mình.

Cùng với đó, để thanh niên trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cần phải xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của thanh niên để đóng góp vào tăng trưởng.

Trẻ trung và đầy nhiệt huyết - thanh niên chính là lực lượng phản ánh hiện trạng và tương lai phát triển con người của mỗi quốc gia. Với những chính sách hỗ trợ phù hợp, thanh niên sẽ là nguồn lực thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Kim Ngọc -

Đỗ Minh -

Anh Đức -

Lê Giang