Thanh niên Việt Nam thiếu tư duy sáng tạo và kỹ năng hội nhập

Trong công cuộc đổi mới, thanh niên là lực lượng quan trọng, đông đảo và có những đóng góp to lớn cho xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào nhiệt huyết và cống hiến thì chắc chắn sẽ không thể thu hút và phát hiện được nhiều người trẻ tuổi tài cao. Và để giải quyết được bài toán này, việc tạo ra môi trường pháp lý, hỗ trợ thanh niên phát huy hết giá trị và đảm bảo an sinh xã hội là rất cần thiết.

Nghiên cứu của tổ chức UNICEF đã chỉ ra rằng, thanh niên Việt Nam hiện nay tham gia vào thị trường lao động trong khi vẫn thiếu những kỹ năng cần thiết, bao gồm cả kỹ năng nghề lẫn kỹ năng mềm.

Bên cạnh đó, vấn đề “an cư lạc nghiệp” cũng là điều mà thanh niên nào cũng hướng đến. Mặc dù, đã có nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành. Tuy nhiên, việc tiếp cận được hay không vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều thanh niên hiện nay.

Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề lực lượng thanh niên đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội, cơ chế chính sách cần phải được thông thoáng hơn, hỗ trợ từ sớm, từ xa thì mới phát huy được hết tiềm năng của lực lượng này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tuấn Anh -

Ninh Tùng