Tạp chí người Việt: Đảm bảo quyền lợi của kiều bào về đất đai, nhà ở

Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2023) và kỳ họp bất thường lần thứ 5 (tháng 01/2024). Đây là các luật có quan hệ gắn bó với nhau và dự kiến cùng có hiệu lực từ đầu năm 2025. Thay đổi nổi bật của cả ba luật này là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam thì có đầy đủ các quyền như công dân Việt Nam ở trong nước, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền kinh doanh bất động sản. Các quyền của người gốc Việt Nam cũng được quy định rõ ràng hơn. Những sửa đổi này đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với quyền lợi chính đáng của kiều bào ở xa Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc -

Ngọc Anh -

Kiều Oanh