Trang bị kỹ năng xanh cho thanh niên hướng tới tương lai bền vững

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Liên hợp quốc đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên. Với chủ đề “Hướng tới tương lai bền vững: Kỹ năng xanh cho thanh niên”, Ngày Quốc tế thanh niên năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng xanh cho thanh niên để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn, xanh hơn và bền vững hơn cho Việt Nam, đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Việt Nam đã cam kết không phát thải ròng tại COP26, do đó, thị trường lao động Việt Nam cũng sẽ phải chuyển đổi để có thể tạo ra các việc làm bền vững với môi trường hay còn gọi là việc làm xanh. Đến năm 2030, 60% thanh niên có thể thiếu các kỹ năng cần thiết để phát triển trong nền kinh tế xanh.

Theo các đại biểu, việc phát triển kỹ năng xanh cho thanh niên cần được đặt trong bối cảnh lớn hơn ví dụ những chính sách về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chính sách tạo việc làm cho thanh niên hoặc chính sách liên quan đến phát triển bền vững. Trong đó, thanh niên sẽ là trung tâm, là những người được khuyến khích, tạo cơ hội tham gia nhiều hơn vào việc phát triển kỹ năng một cách công bằng và bình đẳng. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương -

Minh Quốc