Nền kinh tế Gaza có thể mất nhiều thập kỷ để phục hồi

Theo Liên hợp quốc, có thể phải mất nhiều thập kỷ để Gaza khôi phục lại mức tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trước xung đột xung đột. Liên hợp quốc cũng nhận định nhu cầu tài chính cần thiết để tái thiết khu vực này sau cuộc xung đột hiện tại cao hơn đáng kể so với sau cuộc xung đột năm 2014.

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết cuộc xung đột đã khiến nền kinh tế Gazan giảm 24% GDP và GDP bình quân đầu người giảm 26,1% trong cả năm.

UNCTAD cho biết nếu hoạt động quân sự kết thúc và quá trình tái thiết bắt đầu ngay lập tức - và nếu xu hướng tăng trưởng giai đoạn 2007-2022 vẫn tiếp tục với tốc độ tăng trưởng trung bình 0,4% thì Gaza có thể khôi phục mức GDP trước xung đột vào năm 2092.

UNCTAD cho biết nhu cầu tái thiết sau sự can thiệp quân sự của Israel vào Gaza năm 2014 là khoảng 3,9 tỷ USD. Nhu cầu này sau cuộc xung đột hiện tại sẽ cao hơn đáng kể.

Theo ước tính của UNCTAD, nền kinh tế của Gaza đã rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay cả trước khi xảy ra xung đột do lệnh phong tỏa kinh tế của Israel. Nền kinh tế của khu vực này giảm 4,5% trong ba quý đầu năm 2023. Hai phần ba dân số tại đây sống trong nghèo đói và 45% lực lượng lao động thất nghiệp trước cuộc xung đột. UNCTAD cho biết, tính đến tháng 12/2023, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức đáng kinh ngạc là 79,3%.    

Truyền hình Quốc hội Việt Nam