Góc nhìn hôm nay: Sáp nhập tư tưởng khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thích tách thành nhiều huyện-nhiều xã, hơn là nhập nhiều đơn vị thành 1 đơn vị- âu cũng là tâm lý bình thường. Bởi, thu gọn lại thì nhiều thứ phải tự biến mất: Từ chức vụ cho đến biên chế, ngân sách hàng năm nhận được. Sáp nhập diện tích, dân số các xã-các huyện lại, sẽ không khó khăn bằng đả thông tư tưởng cán bộ-công chức. Nghĩa là, phải có biện pháp hữu hiệu và hợp lý, hợp tình với khâu “sáp nhập tư tưởng”!

Nhưng, từ việc sắp xếp giai đoạn 2019-2021 tương đối thành công, bắt buộc phải tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các huyện-các xã cho giai đoạn 2023-2030 để bộ máy bớt cồng kềnh, công việc linh hoạt, quản lý-chỉ đạo điều hành hiệu quả hơn. 
 
Mục đích là vậy, nhưng, với tiểu giai đoạn 2023-2025, khi chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, là phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án sắp xếp, sáp nhập tổng thể 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã. Một núi công việc đè nặng lên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp huyện xã giai đoạn 2023-2030 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) và 56 tỉnh-thành phố, như thừa nhận tại phiên họp lần thứ nhất, vào chiều ngày 28/2/2024. Gấp gáp và khó khăn, nhưng không thể không làm và lại phải làm thật kỹ, để kịp hoàn thành Đề án này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng