Nhận diện lãng phí: Giao đất dịch vụ đến hộ dân: Chậm vì sao?

Để triển khai các dự án trọng điểm, nhiều địa phương đã ban hành chính sách giao đất dịch vụ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Thế nhưng, 15 năm … rồi 20 năm đã trôi qua đất dịch vụ chưa thấy. Hàng nghìn hộ dân ở nhiều địa phương chỉ biết chờ đợi. Không đất, không nghề … Cuộc sống trở nên bế tắc.

Lãng phí đất đai, ngân sách Nhà nước thì thất thu … Còn người dân thì vẫn phải “ sống mòn” chờ đợi …. Trong khi công tác tháo gỡ bất cập để bàn giao đất dịch vụ cho người dân thì lại “ rất chậm ”.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến