Sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt

Theo kế hoạch được ban hành ngày 25/9, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện việc sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện thành 2 huyện, thành phố.

Trong đó, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Lạc Dương (đơn vị hành chính nông thôn) sẽ được nhập vào thành phố Đà Lạt, để mở rộng không gian đô thị cho thành phố.

Ngoài ra, 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên nằm ở phía Nam của tỉnh Lâm Đồng cũng được nhập lại, trên cơ sở đó sẽ thành lập 1 huyện.

Cùng với việc sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng cũng có kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Lạc Dương là huyện miền núi nằm ở phía bắc của tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 12km. Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên là hơn 131.000ha, gồm có 5 xã và 1 thị trấn.

Theo số liệu thống kê, đến năm 2021, huyện này có hơn 7.300 hộ với hơn 31.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%.

(*) Nguồn: Dân Trí

Hoàng Yến