Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách: Không phải dùng một lần bộ sách giáo khoa mà bỏ đi

Ban hành một bộ sách giáo khoa chuẩn cho giáo dục để đỡ gánh nặng cho người dân… đó là nội dung được nhiều cử tri huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV. Chủ nhiệm Ủy ban tài chính Ngân sách của Quốc hội chủ trì buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Thới Lai cho rằng nhiều năm trở lại đây ngành giáo dục có nhiều đổi mới với nhiều phát triển về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đến chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập về sách giáo khoa. Mỗi năm một học sinh phải dùng một bộ sẽ rất lãng phí, đặc biệt là con em gia đình nghèo, khó khăn.

Thông tin về vấn đề này, Chủ nhiệm ủy ban tài  chính ngân sách của Quốc hội, Lê Quang Mạnh cho biết đây là vấn đề không chỉ cử tri mà Quốc hội luôn quan tâm, cụ thể trong năm đã có cuộc giám sát chuyên về đổi mới sách giáo khoa, cũng vừa qua Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 686 về Giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, Lê Quang Mạnh cũng cho rằng trong xu thế hiện nay theo nghệ 4.0, kiến thức cho học sinh cần được tăng cường để theo kịp mặt bằng chung khu vực về Quốc tế vì thế Nghị Quyết 88 của Quốc hội là phù hợp và Quốc hội đang có nhiều giải pháp để khắc phục tồn tại không để không lãng phí và gánh nặng người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Công Tràng -

Chí Điển