Vướng mắc nhân lực trong chính quyền đô thị Đà Nẵng

Sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố Đà Nẵng đã sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn. Tuy nhiên, khi không tổ chức HĐND tại 6 quận và 45 phường, dù trách nhiệm các cấp chính quyền được nâng lên, nhưng điều này cũng đang gây khó khăn ở nhiều địa phương, và cho cả HĐND thành phố.

Ở mô hình chính quyền đô thị, nhân lực phòng tài chính - kế toán của UBND phường này phải thêm nhiều nhiệm vụ, nhiều đầu việc, tuy nhiên, lại không được bổ sung biên chế, và các cơ chế, chính sách hỗ trợ hầu như không có.

Bên cạnh đó, chế độ công vụ của cán bộ phường chưa thống nhất với công chức phường, làm phát sinh lúng túng trong triển khai nhiệm vụ.

Từ những vướng mắc này, chuyên gia cho rằng cần có những hướng nhìn mới về tinh giản biên chế, và sớm khắc phục những tồn tại hạn chế liên quan đến cán bộ công chức các cấp.

Đà Nẵng hiện đề xuất nhiều chủ trương đặc thù để kiện toàn, bổ sung nhân lực cho cấp quận, phường, đề xuất áp dụng Nghị định 33/2023 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó quy định phường cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng 01 công chức. Nếu được áp dụng, Đà Nẵng sẽ có thêm nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa