Thanh niên Việt Nam với tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới

Trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam 2023, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới”. Buổi tọa đàm giúp thanh niên kiều bào nhận thức rõ hơn về vai trò của mình đối với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong vai trò diễn giả của buổi Tọa đàm, PGS.TS.Đại sứ Đặng Đình Quý đã trao đổi các khái niệm liên quan tới hội nhập, bối cảnh thế giới hiện nay và xu hướng trong thời gian tới, vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức đa phương, các nước lớn đối với cục diện toàn cầu. Qua đó, ông cũng dự báo những khó khăn mà Việt Nam sẽ phải vượt qua trong quá trình phát triển để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, đồng thời khuyến khích thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp để đưa đất nước vượt qua những khó khăn, đạt được mục tiêu đề ra. Buổi Tọa đàm đã diễn ra trong không khí gần gũi, cởi mở, giúp các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên sinh viên kiều bào, hiểu hơn về tình hình hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới của đất nước và vai trò của tuổi trẻ trong quá trình này. Qua đó, các em có thêm hành trang để hội nhập sâu rộng hơn với sở tại, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 

Kiều Oanh -

Sỹ Cường