Thành phố Trà Vinh: 350 trường hợp lấn chiếm đất công do các xã, phường quản lý

Trên địa bàn thành phố Trà Vinh xảy ra 350 trường hợp lấn chiếm đất công do các xã, phường quản lý. Đây là thông tin được đề cập tại buổi giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về “Việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Đoàn giám sát đề nghị thành phố Trà Vinh làm rõ trong quá trình thực hiện còn những gì vướng mắc, bất cập trong thu chi chưa đúng định mức; chế độ sử dụng tài sản công có sai phạm gì không; việc xây dựng trụ sở làm việc, xây dựng các dự án sử dụng tài sản công chưa đúng, gây lãng phí. Đoàn đề nghị địa phương cần làm rõ thêm việc quản lý ngân sách trong báo cáo, đặc biệt làm rõ những thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước; kết luận thanh tra của Bộ Tài chính năm 2020 mà thành phố Trà Vinh có những vi phạm gây thất thoát, lãng phí bị Nhà nước thu hồi. Đánh giá lại hiệu quả việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức sau khi sắp xếp, bố trí có đáp ứng được nhu cầu giải quyết công việc; lưu ý việc sử dụng nguồn lực phân bổ thời gian qua kém hiệu quả và chậm khắc phục, đề nghị địa phương cần quan tâm hơn đến vấn đề này; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể xã hội trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thời gian tới đạt hiệu quả.

Theo UBND TP Trà Vinh, đã xảy ra 350 trường hợp lấn chiếm đất công do các xã, phường quản lý. Kết quả trả lại 21 trường hợp lấn, chiếm, quản lý và sử dụng đất công không đúng quy định. Thành phố thụ lý giải quyết 32 đơn khiếu nại về đất đai, giải quyết 31 vụ. Nguyên nhân do ý thức chấp hành của một số người dân còn hạn chế, không chấp nhận với kết quả giải quyết của cơ quan thẩm quyền dẫn đến khiếu nại nhiều nơi, kéo dài. Địa phương đã cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại; kết quả thực hiện cắt giảm và tiết kiệm bổ sung nguồn dự phòng ngân sách, tập trung công tác phòng chống dịch Covid -19. 

Thành phố Trà Vinh kiến nghị xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình; Thực hiện nghiêm các quy định về công khai trong các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn đầu tư phát triển; sử dụng tài sản công và các khoản kinh phí khác nhằm nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân./.

Thực hiện : Linh Có Hữu Ái