Nhận diện lãng phí
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hệ quả của lãng phí thậm chí còn nhiều hơn cả tham nhũng. Nếu thực hành được tiết kiệm, chống lãng phí sẽ huy động được thêm nguồn lực cho phát triển. Trước sự cấp thiết đó, Quốc hội đã quyết định tiến hành giám sát tối cao về vấn đề này. THQHVN sẽ có phản ánh tình hình trên khắp cả nước về vấn đề này nhằm cung cấp thông tin đến độc giả và Đoàn giám sát