Phú Thọ: Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục còn chậm

Chiều 3/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ.

Tính đến hết năm 2023, tỉnh Phú Thọ có 1004 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 134 đơn vị so với năm 2015, trong đó đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề chiếm trên 860 đơn vị.  

Báo cáo của tỉnh Phú Thọ cũng chỉ ra việc huy động xã hội hóa giáo dục chủ yếu vận động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chưa hình thành và phát triển mô hình trường công lập, trường ngoài công lập thực hiện chương trình tiên tiến, chất lượng cao; hệ thống trường ngoài công lập chủ yếu tập trung ở vùng đô thị, tỷ lệ trường ngoài công lập so với mặt bằng chung cả nước còn thấp, nhất là ở bậc học mầm non.

Việc triển khai đầu tư xã hội hóa tại một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế còn chậm, làm giảm hiệu quả của việc đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa. Lãi suất ngân hàng cao gây áp lực đáng kể đến việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa tại các đơn vị.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh Phú Thọ làm rõ những điểm bất cập, chưa thực sự phù hợp với thực tiễn cuộc sống, dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Anh Đức