Hải Phòng: Việc tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023", chiều 24/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát có cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng.

Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã sắp xếp giảm 193 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ trên 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết 19. Đã thực hiện việc chuyển tự chủ cho 561/815 đơn vị, trong đó 11 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; 58 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và 492 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên.

Tuy nhiên, việc thực hiện tự chủ tài chính nhìn chung còn chậm, mức độ tự chủ chưa cao; nguồn thu sự nghiệp còn thấp, chủ yếu vẫn là ngân sách nhà nước cấp phát; chưa có bước chuyển biến mang tính đột phá; chưa thực sự đồng bộ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế với tự chủ về tài chính. Hầu hết các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí vào giá, dẫn đến khó khăn cho các khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Các định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu, khó khăn trong việc xác định đơn giá đặt hàng, đấu thầu, cũng như triển khai trong quản lý. Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng được thực hiện theo đơn giá dự toán, không sát thực tế, có trường hợp dẫn đến thất thoát, lãng phí.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Anh Đức