Gỡ vướng giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

Đến 31/10/2023, các cơ quan Trung ương và địa phương mới giải ngân được 23.300 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 39% kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn cho đầu tư phát triển chỉ đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Đó là vấn đề được nêu ra tại hội thảo “Tham vấn về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia”, do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức hôm nay tại Đà Nẵng.

Sau nhiều năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống của người dân vùng nông thôn, miền núi được cải thiện. Đến nay, có 20 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, các chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế, tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương còn rất chậm. Đến nay, cả Trung ương và địa phương mới giải ngân được 23.300 tỷ đồng, cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 39% kế hoạch. Giải ngân vốn cho đầu tư phát triển là 19.000 tỷ đồng, đạt 52%.

Nhiều đại biểu cho rằng, với quy định hiện hành, các địa phương không thể tự quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn từ chi thường xuyên sang chi đầu tư, từ vốn của chương trình này sang chương trình khác nên quá trình thực hiện gặp khó khăn.

Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng, Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc trên. Thời gian tới, Hội đồng dân tộc sẽ tổng hợp ý kiến đề xuất để trình cấp thẩm quyền có cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đoàn Nguyên -

Lê Quang