Đắk Lắk gần 3.000 học sinh không có chỗ học

Tỉnh Đắk Lắk hiện có còn 2.930 học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 Trung học Cơ sở, năm học 2022-2023 (chiếm tỉ lệ 9,8%) chưa nằm trong chỉ tiêu của các trường học, cơ sở giáo dục và đang có nguy cơ không được tiếp tục theo học.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xin chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí và cho chủ trương các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên mở thêm lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024; đồng thời, hợp đồng giáo viên THPT trên địa bàn để giảng dạy và chi trả theo tiết. Tại địa bàn nhiều huyện của tỉnh chưa có trường để các em có thể học nghề, học văn hóa. Học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam