Xung đột Hamas - Israel: Đạt tiến triển trong đàm phán lệnh ngừng bắn

Theo Truyền thông của Ai Cập, các cuộc đàm phán tại Cairo nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể. Lực lượng Hamas sẽ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn với Israel theo từng giai đoạn.

Hamas và các nhà trung gian hòa giải Ai Cập đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề bất đồng. Cụ thể, Hamas đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của đề xuất thỏa thuận trả tự do cho các con tin, với điều kiện Mỹ đảm bảo rằng các lực lượng của Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza sau 124 ngày, thời điểm cả 3 giai đoạn của thỏa thuận được hoàn tất.
Hàng nghìn người dân đã tập trung ở Tel Aviv yêu cầu thả khoảng 130 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza sau sáu tháng xung đột Hamas- Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn được cho là bao gồm một số giai đoạn tiềm năng, trong đó, giai đoạn đầu tiên là việc trả tự do cho các con tin một cách có giới hạn vì mục đích “nhân đạo” trong thời gian ngừng bắn kéo dài vài tuần. Các giai đoạn tiếp theo có thể sẽ chứng kiến việc phóng thích thêm con tin và lệnh ngừng bắn lâu dài hơn.

Israel trước đó đã đặt thời hạn một tuần để Hamas đồng ý thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin, nếu không nước này sẽ tiến hành cuộc tấn công vào Rafah. Theo đề xuất của Israel, giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 40 ngày, trong đó Hamas thả tối đa 33 trong hơn 100 con tin của Israel đang bị giữ tại Gaza kể từ khi xảy ra xung đột hôm 7/10/2023.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!