Cán bộ, viên chức giảm thu nhập khi xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Quyết định 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các chế độ chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các xã trước đây là xã khu vực II, khu vực III nay về đích nông thôn mới (khu vực I) đều bị cắt giảm. Mức thu nhập của họ giảm nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Làm Chủ tịch Hội Nông dân xã hơn 10 năm, rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, nhưng nay ông Lê Văn Hoan đành phải xin nghỉ việc, vì xã từ vùng 3 về vùng 1 các khoản phụ cấp không còn. Hoàn thành nốt các thủ tục trước khi nghỉ, ông Hoan không khỏi ngậm ngùi.

Các khoản phụ cấp trước đây đã thu hút được nhiều cán bộ đến công tác ở nơi vùng cao, khó khăn. Khi khoản phụ cấp hỗ trợ không còn, nhiều cán bộ, công chức, viên chức không còn yên tâm với công việc, đã xin nghỉ việc, chuyển đi làm công việc khác.

Chính sách ưu đãi, trợ cấp là để thu hút, tạo điều kiện cho công chức, viên chức đến công tác ở vùng còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi các xã về đích nông thôn mới vẫn cần phải có thời gian điều chỉnh mức hỗ trợ hợp lý để không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ . 

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc