Trung Quốc hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo

Không thể phủ nhận, thanh niên là một lực lượng xã hội lớn, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, đặc biệt có năng lực đóng góp trong các lĩnh vực lao động sáng tạo. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được vai trò quan trọng của thanh niên, từ đó đưa ra các chính sách thúc đẩy thanh niên phát triển cũng như đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo những kinh nghiệm hỗ trợ thanh niên từ Trung Quốc, quốc gia được đánh giá là đạt được nhiều chính sách thành công trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở thế hệ trẻ.

Trong suốt nhiều năm qua, Trung Quốc đã xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, ghi nhận được những thành công nhất định. Minh chứng là thứ tự xếp hạng Chỉ số đổi mới toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ thứ 34 năm 2012 lên thứ 11 năm 2022, đưa quốc gia này bước vào hàng ngũ các quốc gia đổi mới.

Trong đó, thanh niên, những tài năng trẻ đã trở thành lực lượng đổi mới chính ở Trung Quốc.

Năm 2014, chính phủ Trung Quốc đưa ra khái niệm “Khởi nghiệp đại chúng và đổi mới toàn dân”. Từ đó trong suốt 9 năm qua, các hoạt động đổi mới và khởi nghiệp với sinh viên đại học là chủ thể đã trở nên phát triển mạnh mẽ thành phong trào, và nhiều trường đại học cũng đã thành lập các trung tâm đổi mới và khởi nghiệp.

Năm 2022, nước này xây dựng Dự án thí điểm “Xây dựng thành phố phát triển thanh niên”. Mục tiêu là xây dựng thành phố thân thiện hơn với người trẻ và giúp người trẻ thành công hơn.

Đến nay, chính phủ Trung Quốc đã hoàn thiện các chính sách về thanh niên tài năng trong lĩnh vực mới nổi, ví dụ như kinh tế số. 97 nghề nghiệp liên quan đến kỹ thuật số đã được đưa vào sách Tổng quan phân loại việc làm của nước này, giúp cải thiện đáng kể sự công nhận của xã hội đối với vai trò của người trẻ tài năng trong nền kinh tế số. Bên cạnh đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp từ định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, tạo mở nhiều cơ hội việc làm... tạo nên những thành công đáng ghi nhận trong nỗ lực đổi mới sáng tạo trong thanh niên này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T