Kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ thế giới

Không chỉ với Việt Nam mà với các nước, khởi nghiệp luôn là động lực quan trọng của đổi mới sáng tạo và phát triển của mỗi nền kinh tế. Những câu chuyện về hỗ trợ khởi nghiệp của các quốc gia có thể gợi mở cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.

ISRAEL

Isarel là quốc gia được thế giới biết đến với thương hiệu “Quốc gia khởi nghiệp”. Để làm được điều này, chính phủ Israel luôn hướng đến phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp trong nước lẫn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội về chính sách đổi mới trong nước, đồng thời theo dõi và phân tích những thay đổi đang diễn ra trong môi trường đổi mới ở Israel lẫn các nước trên thế giới.
Một trong những chính sách nổi bật là chính phủ Israel đứng ra thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm nhưng để cho tư nhân quản lý hoạt động, bộ phận tư nhân sẽ giám sát và điều phối việc đầu tư các quỹ này. Trong trường hợp hoạt động đầu tư có hiệu quả, tư nhân sẽ mua lại các quỹ đầu tư này, còn nếu thua lỗ, Nhà nước sẽ gánh phần rủi ro.

Thực tiễn tại Israel cho thấy, kinh phí đầu tư của Nhà nước tăng không nhiều, nhưng chính sách này lại kích thích được các công ty tư nhân tăng cường đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp, với số vốn lớn gấp nhiều lớn so với đầu tư từ Nhà nước.

TRUNG QUỐC

Trung Quốc có nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả, khiến khởi nghiệp và sáng tạo trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, từ đó tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nước này nới lỏng quy định đăng ký kinh doanh và mở cửa tín dụng nhằm thu hút vốn, xây dựng nhiều cơ sở và thành phố kiểu mẫu về khởi nghiệp và sáng tạo, mở cửa nguồn thông tin bản quyền sáng chế, tài nguyên khoa học - công nghệ và các cơ sở nghiên cứu khoa học cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp lớn xây dựng các sàn chuyển giao công nghệ, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người khởi nghiệp; hoàn thiện dịch vụ đào tạo khởi nghiệp, phát huy vai trò của quỹ hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp.

Nhiều vườn ươm khởi nghiệp đã được mở ra trên cả nước dựa trên cả nguồn vốn dồi dào của tư nhân lẫn chính phủ, giúp hệ sinh thái khởi nghiệp của Trung Quốc bùng nổ.

SINGAPORE

Singapore là một quốc gia có nhiều chính sách hấp dẫn cho các doanh nhân thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh mức thuế thấp và điều kiện kinh doanh dễ dàng, một yếu tố quan trọng khác thu hút các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới đến nước này là sự đa dạng của các nguồn tài chính cho khởi nghiệp. Theo đó, Chính phủ Singapore sẽ cung cấp một số khoản tài trợ tiền mặt và chương trình tài trợ hấp dẫn giúp doanh nghiệp phát triển qua các giai đoạn đầu tiên. Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, còn có nhiều mạng lưới đầu tư, công ty đầu tư mạo hiểm, công ty cổ phần tư nhân, vườn ươm khởi nghiệp và các chương trình tăng tốc hỗ trợ các doanh nhân huy động vốn. Các chương trình khuyến khích hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như các vườn ươm khởi nghiệp cũng được đặc biệt chú trọng thông qua các hoạt động cố vấn, đào tạo và giáo dục.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung