Trung Quốc thành lập cơ quan đặc biệt thúc đẩy kinh tế tư nhân

Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập một cơ quan nhằm phát triển kinh tế tư nhân.

Cơ quan mới thành lập trực thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia với nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu và phân tích sự phát triển của nền kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ thực hiện tổ chức các dự án để tiếp cận được nhiều các chủ đầu tư tư nhân cả trong nước và nước ngoài. Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng đây là quyết định quan trọng, bởi khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% thuế, 70% đổi mới công nghệ và 80% việc làm ở thành thị.

Thảo Nguyễn