Triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023 để phát triển kinh tế tập thể

Để làm rõ hơn những nội dung cốt lõi và những điểm mới của Luật HTX năm 2023 so với luật HTX 2012 và nội dung dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật HTX năm 2023. Chiều 27/12, Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến triển khai Luật HTX năm 2023.

Một điểm mới đáng chú ý của Luật Hợp tác xã năm 2023 là cho phép mở rộng đối tượng tham gia Hợp tác xã, gồm cả thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn. Quy định này sẽ giúp tăng các nguồn lực cho HTX. 

Ngoài ra, luật HTX 2023 cũng trao quyền cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã tự quyết định mức cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng nhu cầu của thành viên; đa dạng hóa hình thức huy động góp vốn của thành viên. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành Hợp tác xã. Các chính sách mới ưu việt này sẽ được truyền thông đến cộng đồng HTX cả nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Minh Chiến