• 1,675 lượt xem
  • 11:50 12/06/2022
  • Kinh tế

Tiêu điểm 12/6: Cần nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy năng suất xanh phát triển

Hơn 20 năm qua, việc áp dụng năng suất xanh tại Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là con đường phát triển tất yếu khi phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để năng suất xanh được áp dụng rộng rãi thì còn nhiều vấn đề phải bàn.

Năng suất xanh là một khái niệm đã có từ rất lâu nhằm đặt ra các tiêu chuẩn trong việc cải thiện năng suất, tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường. 

Thế nhưng việc áp dụng rộng rãi trong toàn bộ nền kinh tế thì tương đối hạn chế bởi những rào cản về nhận thức, về công nghệ, về các điều kiện và cơ chế kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiêu điểm với chủ đề: Cần nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy năng suất xanh phát triển, qua phần trình bày của BTV Tuấn Anh.

Thực hiện : Hà Lan - Tuấn Anh