Quảng Ninh có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh thêm 5 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh.

Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công nhận là Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh; Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soọng Cô của người Sán Dìu tỉnh Quảng Ninh; Lễ hội đình Đầm Hà (thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà); Lễ hội đình Vạn Ninh (xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái) và Lễ hội Xuống đồng (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên). Như vậy, đến thời điểm này, Quảng Ninh đã có 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh và là nguồn tài nguyên quý trong việc tạo thế mạnh, thương hiệu và sự khác biệt cho sản phẩm du lịch của Quảng Ninh. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam