Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, bằng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia mà mới nhất là nguồn vốn từ chương trình “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục.

Xã Mường Men, huyện Vân Hồ là xã vùng 3 vùng đặc biệt khó khăn. Học sinh đa phần là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trạng trạng thiếu thốn cơ sở dạy và học của ngôi trường này sẽ được khắc phục trong thời gian tới vì khu nhà 2 tầng được đầu tư xây dựng đã sắp hoàn thiện.

Cách đây 5 năm, ngôi trường này được sáp nhập từ 2 trường Tiểu học và THCS vào thành một. Vào thời điểm đó cơ sở vật chất của nhà trường thiếu thốn, thiết bị dạy học gần như không có, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục. Năm vừa qua, bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Vân Hồ đã đầu tư cho ngôi trường này thêm 1 dãy nhà 2 tầng 6 lớp học và nhiều công trình phụ trợ khác. Từ đây, công tác dạy và học của nhà trường đã tốt hơn rất nhiều.

2 năm qua, huyện Vân Hồ đã triển khai 42 dự án liên đến giáo dục với số vốn vốn đầu tư 160 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 141 tỷ đồng.

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, trong thời gian qua cũng đang được tỉnh Sơn La phê duyệt đầu tư xây mới hoặc xây bổ sung các hạng mục công trình. Ngôi trường này đang được hoàn thiện giai đoạn 2 và dự tính vào đầu năm học mới sẽ đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cũng như chỗ ăn ở của thầy cô và học sinh ở nội trú.

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, 2 năm qua tỉnh Sơn La đã triển khai 14 dự án liên quan đến việc đầu tư xây mới, hoặc nâng cấp, bổ sung các hạng mục công trình cho các trường PTDT nội trú với số vốn gần 90 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn rất thiết thực hiệu quả để giúp cho ngành giáo dục của địa phương này đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như công tác ăn ở bán trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hà -

Sơn Nam