Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự phiên họp toàn thể lần thứ 6 Hội đồng Dân tộc

Sáng 4/3, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6, nhằm đóng góp ý kiến về các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đề ra và triển khai nhiều chủ trương, chính sách dân tộc, góp phần tạo sự ổn định, phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc; thể hiện rõ nét qua Chương trình của Chính phủ và triển khai giám sát giữa kỳ của Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 Phê duyệt Đề án Tổng thể và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết về phát triển các vùng trong cả nước, trong đó đều có đề cập đến yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong phiên họp thứ 6 lần này, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, việc gì đã làm, đang làm và chưa làm. Trong đó, chú trọng đánh giá thêm về tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị 2 nội dung quan trọng cần tập trung tại phiên họp thứ 6 lần này: Một là thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; hai là hoạt động giám sát, cần xác định những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn ở giai đoạn hiện nay và thảo luận các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Chí Điển