PGS.TS Nguyễn Văn Hiền làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng 14/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã trao Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT ngày 29/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền từng là giảng viên khoa sinh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất học liệu, hiện đang giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên cương vị quản lý, ông Hiền phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản trị; Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên; Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu, Viện Khoa học Xã hội, Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế...

Việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn bộ máy của nhà trường. Những đóng góp tích cực của Hội đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong tương lai.

Phan Hằng -

Hồng Quyên