Nhận diện lãng phí: Điện Bàn, Quảng Nam - Thị xã của những dự án treo

Đất đai không chỉ tài sản đặc biệt của quốc gia mà là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân. Dù vậy, có một thực trạng ở nhiều đô thị là, lãnh đạo địa phương ồ ạt cấp phép dự án cho các chủ đầu tư yếu năng lực; giao dự án thiếu kiểm soát để rồi bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực quý giá này. Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, được xem là vùng dự án treo gây nhức nhối, từ hàng chục năm trước, chính quyền địa phương đã giải tỏa trắng hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp để làm dự án nhưng rồi bỏ hoang. Trong khi đó, nông dân lại thiếu đất sản xuất.

Có thể thấy, với hàng trăm dự án đầu tư công và dự án do tư nhân đầu tư phát triển đang bị treo, chậm triển khai hàng chục năm, những thiệt hại về kinh tế là thấy rõ khi hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp – nguồn sống của nông dân bị thu hồi nhưng rồi bỏ hoang. Câu chuyện quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai mặc dù luôn được người dân quan tâm, các cấp, ngành chỉ đạo sát sao. Thậm chí có cả nghị quyết đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như biện pháp xử lý nghiêm đối với từng trường hợp vi phạm như xử phạt, công bố công khai, thu hồi, không giao dự án mới, nhưng rồi “đâu vẫn vào đấy”. Việc thúc đẩy tiến độ, kiên quyết thu hồi các dự án “treo”, xử lý các vi phạm nghiêm trọng về luật đất đai cần được các cấp, ngành vào cuộc khẩn trương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng