• 1111 lượt xem
  • 08:15 10/09/2023
  • Xã hội

Nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu

Chiều 9/9 tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất thành lập Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu. Đây là sự kiện có sự kiện có sự tham gia của khoảng 400 Đại biểu đến từ gần 20 nước toàn châu Âu. Phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đang có mặt tại Praha sẽ thông tin chi tiết.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Đại hội nhiệm kỳ 2 của Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu đã ra nghị quyết, quyết định thành lập Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu. Mục đích hoạt động của Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu nhằm tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ đối với các tổ chức thành viên.

 Qua đó, khẳng định hơn vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới, tham gia tích cực các hoạt động giữ gìn, phát huy các giá trị của Việt Nam, hội nhập tốt hơn ở các nước sở tại và hướng về quê hương nguồn cội. 

Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu ra đời sẽ tạo sự gắn kết giữa các hội, đoàn toàn Châu Âu, phát huy nhiều hơn nữa vai trò và trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng tính Liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ tự nguyên. 

Trong những năm gần đây phong trào người Việt ở Châu Âu phát triển càng mạnh mẽ, trong đó các tổ chức phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng, cụ thể là các hoạt động cộng đồng duy trì, phát huy, lan tỏa văn hóa dân tộc Việt Nam; các hoạt động ủng hộ hướng về biển đảo quê hương, thiên tai, lũ lụt…

Tại Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, hội đã tuyên bố thành lập Quỹ “Vì phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi".

Phạm Cường -

Trí Dũng