Làm rõ vai trò, trách nhiệm của Tổ chức phát triển quỹ đất

Cần có quy định cụ thể các vấn đề liên quan tới hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất… là một trong số nhiều nội dung được các thành viên UBTVQH cho ý kiến vào dự án Luật đất đai (sửa đổi). 

Góp ý về Tổ chức phát triển quỹ đất, một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức này để bảo đảm đủ năng lực thu hồi, phát triển quỹ đất phục vụ các dự án lớn tại địa phương.  

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nhiều vấn đề, nội dung của Tổ chức phát triển quỹ đất vẫn bị bỏ ngỏ ,chưa chặt chẽ, nhất là quy định được thuê, nhận, ký gửi, ủy quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với quy định chi phí tạo lập quỹ đất nông nghiệp được cấp từ ngân sách nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ độ tương thích của quy định này với Luật Ngân sách cũng như tỉ lệ, chế độ cho vay đối với chức tín dụng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức