Luật Đất đai (sửa đổi): Giải quyết tồn tại nhưng không hợp thức hóa cái sai

Dự phiên họp chiều nay 23/8 của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng góp ý vào các nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị cần rà soát kỹ những gì “đã chín, đã rõ” được thực tế kiểm nghiệm để luật hóa. Yêu cầu sửa luật là giải quyết những tồn tại nhưng không hợp thức hóa “cái sai”.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị sớm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 132/2020 của Quốc hội về “Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế”. Trường hợp chưa tổng kết được toàn diện các nội dung của nghị quyết này thì cần tổ chức khảo sát, tham vấn, hội nghị chuyên sâu để đánh giá kỹ các vấn đề cần phải được luật hóa trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, Kết luận 59/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 132/2020 của Quốc hội đã tháo gỡ rất nhiều những vướng mắc, tồn đọng về đất quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, do thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên có những nội dung thực tiễn chưa kiểm nghiệm 1 cách đầy đủ. Các cơ quan cần tập trung phân tích thật kỹ trên cơ sở tổng kết của Chính phủ để luật hóa những quan điểm của Đảng, những nội dung "đã chín, đã rõ” từ Nghị quyết 132.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất quốc phòng an ninh có liên quan đến thẩm quyền giao quản lý, sử dụng, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng. Vì vậy, chỉ quy định mang tính nguyên tắc trong luật, còn lại giao cho Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Tùng Dương