Kiến nghị sử dụng vốn ngân sách tạo quỹ đất sạch phục vụ cho đấu giá, đấu thầu

Sáng 4/8, tại nhà Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp tham vấn ý kiến về Dự thảo luật Đất đai ( sửa đổi). Chủ nhiệm uỷ ban kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

Cho ý kiến về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phát triển dịch vụ thương mại qua hình thức đấu thầu, đấu giá… một số đại biểu cho rằng đây là quy định phức tạp do vậy nên sử dụng vốn ngân sách để tạo quỹ đất sạch phục vụ đâú thầu dự án. Đây là giải pháp xử lý chênh lệch địa tô đảm bảo  hài hoà lợi ích tốt nhất của 3 chủ thể nhà nước, người dân bị thu hồi đất và nhà đầu tư. Trong trường hợp thiếu vốn ngân sách để tạo quỹ đất sach,   theo đại biểu cần “kéo các ngân hàng thương mại vào cuộc”.

Liên quan đến đất lấn biển, Dự thảo Luật có quy định việc sử dụng đất có mặt nước ven biển để thực hiện dự án lấn biển. Tuy nhiên theo một số đại biểu trong thực tế, nhất là ở khu vực ĐBSCL, việc lấn biển có ảnh hưởng đến phạm vi của 3 khu vực: đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển, khu vực biển. Do đó, cần nghiên cứu Luật hóa xây dựng 1 điều riêng về lấn biển cùng với đó việc quản lý, sử dụng đất sau lấn biển cần được “luật hóa” khi Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cũng tại phiên họp các đại biểu cho ý kiến về phương pháp định giá đất; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh; các quy định liên quan đến thu hồi đất chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh cũng như điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa…/. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Minh Quốc