Áp dụng nguyên tắc "chọn - bỏ" trong quy định trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội

Thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những vấn đề được tập trung cho ý kiến là quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga thống nhất với quy định chi tiết các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để đảm bảo minh bạch trong quá trình thu hồi đất. Tuy nhiên việc liệt kê quá cụ thể, chi tiết các dự án, công trình thu hồi đất có nhược điểm khó bảo đảm bao quát, đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đây là vấn đề khó bởi “nếu theo phương pháp “chọn-cho” chi tiết đến mấy cũng vẫn thiếu nghĩa.” Vì vậy nên tiếp cận theo hướng “chọn-bỏ”, tức là những gì cấm phải ghi vào trong luật. Nếu tiếp cận theo phương pháp cũ, cố gắng liệt kê cho đủ, rất khó có sự thống nhất.

Về tiêu chí thu hồi và đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại, công trình thương mại, công trình dịch vụ, khu vui chơi, giải trí, tổ hợp đa năng để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải tách bạch, phân định rõ giữa thu hồi và đấu giá nếu không sẽ dẫn đến chồng chéo ngay trong dự thảo luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức