Không tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, việc tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội vô hình chung khiến giá bán nhà ở xã hội tăng lên và làm khó khăn hơn cho người thu nhập thấp.

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện nay đã quy định rất rõ các hình thức đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội; trong đó có cả hình thức Nhà nước đầu tư và huy động các nguồn lực thông qua huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và các hình thức đầu tư khác. Thời gian tới, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội sẽ được quan tâm với rất nhiều ưu đãi về thuế, quỹ đất… 

Về vấn đề ưu đãi cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đại diện Bộ Xây dựng cũng cho biết, khi sửa Luật Nhà ở 2014, Chính phủ cũng đang trình Quốc hội theo hướng “có sự hỗ trợ tích cực hơn” cho doanh nghiệp, nhà đầu tư… Ban soạn thảo vẫn giữ nguyên mức lợi nhuận 10%...nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thu nhập thấp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam