Khí thải từ sản xuất nhựa có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2025

Các nhà khoa học của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley, Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, ngành sản xuất nhựa đang “làm suy yếu những nỗ lực của thế giới” nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo đó, lượng khí thải toàn cầu từ sản xuất nhựa có thể tăng gấp 3 lần, chiếm 1/5 tổng lượng khí thải carbon toàn cầu trong vòng 25 năm tới.

Các nhà khoa học của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley, Mỹ khẳng định, quy trình sản xuất ra nhựa từ nhiên liệu hoá thạch là nguồn gây ra nhiều khí thải nhà kính. Vào năm 2019, ngành công nghiệp nhựa đã tạo ra 2,24 gigaton khí thải gây ô nhiễm, làm Trái đất nóng lên, tương đương 600 nhà máy nhiệt điện than. Nguồn khí thải này chiếm 5% tổng lượng khí thải carbon toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh sản lượng ngành nhựa đến năm 2050 có thể tăng gấp 2 hoặc 3 lần hiện tại, lượng khí thải làm Trái đất nóng lên có thể đạt 6,78 gigaton vào năm 2050, ngang với lượng khí thải từ hơn 1.700 nhà máy than.

Báo cáo được công bố trước cuộc họp của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC4) lần thứ 4 về Thỏa thuận ô nhiễm nhựa toàn cầu, dự kiến bắt đầu vào tuần tới tại Ottawa, Canada. Các nhà nghiên cứu cho rằng, các đề xuất hiện tại nhằm cắt giảm ô nhiễm nhựa trong khuôn khổ Thoả thuận này chưa cân nhắc rõ ràng về tác động của ô nhiễm nhựa của khí hậu, nhấn mạnh việc yêu cầu các công ty phải cắt giảm sản xuất nhựa ít nhất 12% mỗi năm để đảm bảo mục tiêu duy trì 1,5 độ của thế giới và ngăn chặn các hậu quả của nhựa đối với môi trường và con người. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam