Hơn 31.000 thuê bao phát tán cuộc gọi "rác" bị khóa mỗi tháng

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đài 5656/156 của Bộ đã tiếp nhận hơn 570 nghìn phản ánh trong đó có hơn 104 nghìn phản ánh về các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo.

Trung bình mỗi tháng, các các doanh nghiệp viễn thông chặn, khóa 31 nghìn thuê bao có dấu hiệu phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện chặn 291 triệu tin nhắn rác.

Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), các doanh nghiệp viễn thông đã sàng lọc, xác thực, chuyển hơn 30 nghìn phản ánh về các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo đến các đơn vị của Bộ Công an để phối hợp, điều tra xử lý.

Để ngăn chặn triệt các cuộc gọi rác có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực hệ thống chặn lọc tin nhắn rác, cuộc gọi rác để đạt hiệu quả tối đa…

(*) Nguồn: An ninh thủ đô

Nhật Linh -