Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn đóng cửa chính phủ

Với 336 phiếu thuận và 95 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 14/11 đã thông qua dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Dự luật cho phép gia hạn chi tiêu ngân sách cho chính phủ Mỹ đến giữa tháng 1/2024, cho phép quốc hội Mỹ có thêm thời gian đàm phán về gói ngân sách chi tiêu chung cho năm tài khóa 2024.

Dự luật chi tiêu tạm thời giúp chính phủ Mỹ trang trải các khoản phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, các chương trình năng lượng, xây dựng quân sự cho đến ngày 19/1/2024. Trong khi đó, nguồn tài trợ cho tất cả các hoạt động liên bang khác, bao gồm cả quốc phòng, sẽ hết hạn vào ngày 2/2/2024.

Đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Hồi cuối tháng 9, quốc hội thông qua dự luật chi tiêu tạm thời kéo dài đến ngày 17/11. 

Dự luật tránh đóng cửa chính phủ có thể coi là chiến thắng đối với tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, song dự luật này vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Joe Biden phê chuẩn.

(*) Nguồn: Reuters

Hoàng Yến