Bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ hệ trọng, được ưu tiên

Trong phiên làm việc chiều nay 20/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau 05 năm thi hành, giải quyết các bất cập, vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ. Theo đó, dự thảo Luật bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bởi đây là các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Do công tác cảnh vệ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường, dự thảo Luật bổ sung nội dung: Trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ. 

Cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với quy định bổ sung áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ như dự thảo Luật, vì trong mọi trường hợp thì nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội luôn là nhiệm vụ hệ trọng của quốc gia và được ưu tiên.

Khoản 5 Điều 10 Luật Cảnh vệ hiện hành đã quy định “ Khi xét thấy cần thiết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đối tượng cảnh vệ và việc áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ ”. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này còn gặp nhiều khó khăn, chưa bảo đảm tính kịp thời, nên đã tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác cảnh vệ. Vì vậy, việc giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với một số trường hợp cụ thể là cần thiết và phù hợp. Thực tiễn từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã triển khai công tác cảnh vệ đối với 56 Đoàn không thuộc đối tượng cảnh vệ để kịp thời giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra hoặc theo đề nghị của các Bộ, ban, ngành, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam